1 Krl 8,27

BUDOWLE SALOMONA
Modlitwa Salomona o łaski dla ludu
8 27 Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem.


Zobacz rozdział