1 Krl 8,31

BUDOWLE SALOMONA
Modlitwa Salomona o łaski dla ludu
8 31 Kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, a później wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do przysięgi* wobec Twego ołtarza w tej świątyni,


Przypisy

8,31 - Tekst popr. wg Ne 10,30; inni dod.: "przeciw jego przysiędze" lub inaczej poprawiają.

Zobacz rozdział