1 Krl 8,47

BUDOWLE SALOMONA
Modlitwa Salomona o łaski dla ludu
8 47 oni zaś w kraju, do którego zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się w kraju zaborców i będą Cię błagać o litość, wołając: "Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy":


Zobacz rozdział