1 Krl 8,5

BUDOWLE SALOMONA
Przyniesienie Arki do świątyni*
8 5 A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed Arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby.


Przypisy

8,1 - Por. 2 Krn 5.

Zobacz rozdział