1 Krl 8,62-66

BUDOWLE SALOMONA
Uroczystość poświęcenia i pierwsze nabożeństwo w świątyni
8 62 Następnie król, a z nim cały Izrael składali ofiary przed Panem. 63 Wtedy Salomon złożył ofiarę biesiadną, w której ofiarował ku czci Pana dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec*. Tym samym król i wszyscy Izraelici poświęcili dom Panu. 64 Tegoż dnia król poświęcił środkową część dziedzińca przed domem Pańskim, bo dokonał tam ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar biesiadnych, gdyż brązowy ołtarz, który był przed Panem, okazał się za mały, by pomieścić ofiary całopalne oraz ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar biesiadnych. 65 Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela od Wejścia do Chamat aż do Potoku Egipskiego*, obchodził uroczyste święto przed Panem, Bogiem naszym*, przez siedem <i siedem dni, to jest czternaście dni>. 66 Dnia zaś ósmego odprawił lud, który błogosławiąc królowi, rozszedł się do swoich namiotów radośnie i z wdzięcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa, które Pan wyświadczył swemu słudze, Dawidowi, oraz swemu ludowi, Izraelowi.


Przypisy

8,63 - Liczby te nie są matematycznie ścisłe, lecz tylko wyrażają to, co mówi 1 Krl 8,5 w opisie podobnej sceny słowami: "w ilości nieopisanej i niezliczonej", bo tu nie chodzi o szczegółowy opis, ale o podkreślenie niezwykłego charakteru uroczystości.
8,65 - "Egipskiego" - zob. Lb 13,21; "Bogiem - tu LXX zachowała: "w domu, który zbudował, jedząc, pijąc i radując się przed Panem, Bogiem naszym".

Zobacz rozdział