1 Krl 9,15

BUDOWLE SALOMONA
Salomon i Hiram wykonują swe wzajemne zobowiązania*
9 15 To było funduszem robót przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy świątyni Pańskiej, swego pałacu Millo*, murów jerozolimskich, Chasor*, Megiddo* i Gezer*.


Przypisy

9,10 - Por. 2 Krn 8,1-6.
9,15 - "Millo" - część umocnień obronnych w murach Jerozolimy. Por. 2 Sm 5,9; 1 Krn 11,8; 2 Krn 32,5; "Chasor" - miasto w Galilei, w pobliżu jeziora semechonickiego Bahret el-Hule; "Megiddo" - miasto na pd. krawędzi doliny Jizreel u wschodnich zboczy masywu góry Karmel; "Gezer" - miasto starokananejskie na północny zachód od Jerozolimy.

Zobacz rozdział