1 Krn 11,11

DAWID KRÓLEM
Wykaz sławnych wojowników*
11 11 Oto imiona bohaterów Dawida: Jaszobeam, syn Chakmoniego, dowódca trzydziestu*. Ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad trzystu zabitymi w jednym spotkaniu.


Przypisy

11,10 - Por. 2 Sm 23,8-39, wraz z przypisami.
11,11 - Inni popr. wg przekł. staroż.: "Trójki".

Zobacz rozdział