1 Krn 11,12

DAWID KRÓLEM
Wykaz sławnych wojowników*
11 12 Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden z trzech bohaterów.


Przypisy

11,10 - Por. 2 Sm 23,8-39, wraz z przypisami.

Zobacz rozdział