1 Krn 11,15

DAWID KRÓLEM
Wykaz sławnych wojowników*
11 15 Trzej spośród trzydziestu zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy obóz Filistynów był rozłożony w dolinie Refaim.


Przypisy

11,10 - Por. 2 Sm 23,8-39, wraz z przypisami.

Zobacz rozdział