1 Krn 11,17

DAWID KRÓLEM
Wykaz sławnych wojowników*
11 17 Dawid poczuł pragnienie i rzekł: «Kto mi da napić się wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem?»


Przypisy

11,10 - Por. 2 Sm 23,8-39, wraz z przypisami.

Zobacz rozdział