1 Krn 13,8

DAWID KRÓLEM
Uroczyste wyprowadzenie arki z Kiriat-Jearim*
13 8 Dawid zaś i cały Izrael tańczyli z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb.


Przypisy

13,1 - Por. 2 Sm 6,1-11 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział