1 Krn 16,41

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 41 Z nimi byli Heman i Jedutun i reszta wybranych, imiennie wyznaczonych, aby dzięki czynić Panu, bo na wieki Jego łaskawość.


Zobacz rozdział