1 Krn 17,1

DAWID KRÓLEM
Proroctwo Natana i modlitwa Dawida*
17 1 Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: «Oto ja mieszkam w pałacu cedrowym, Arka zaś Przymierza Pańskiego pod zasłonami namiotu!»


Przypisy

17,1 - Por. 2 Sm 7,1-29 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział