1 Krn 19,18

DAWID KRÓLEM
Wojna z Ammonitami i Aramejczykami*
19 18 Lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami; a Dawid zabił spośród Aramejczyków siedem tysięcy walczących na rydwanach i czterdzieści tysięcy pieszych; zginął też dowódca wojska, Szofak.


Przypisy

19,1 - Por. 2 Sm 10,1-19.

Zobacz rozdział