1 Krn 2,44

GENEALOGIE
Potomkowie Jakuba. Pokolenie Judy
2 44 Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja.


Zobacz rozdział