1 Krn 21,13

DAWID KRÓLEM
Spis ludności i jego następstwa*
21 13 I rzekł Dawid do Gada: «Jestem w wielkiej rozterce. Niech wpadnę raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę».


Przypisy

21,1 - Por. 2 Sm 24,1-25.

Zobacz rozdział