1 Krn 21,19

DAWID KRÓLEM
Spis ludności i jego następstwa*
21 19 Dawid więc poszedł na słowo Gada, który przemawiał w imieniu Pana.


Przypisy

21,1 - Por. 2 Sm 24,1-25.

Zobacz rozdział