1 Krn 22,10

DAWID KRÓLEM
Przygotowania do budowy świątyni
22 10 On to zbuduje dom dla imienia mego, on też będzie dla Mnie synem, a Ja będę dla niego ojcem i tron jego królowania nad Izraelem utwierdzę na wieki"*.


Przypisy

22,10 - Por. 1 Krn 17,11-14.

Zobacz rozdział