1 Krn 27,17

DAWID KRÓLEM
Ustrój wojskowy
27 17 nad Lewitami - Chaszabiasz, syn Kemuela; nad Aaronitami - Sadok;


Zobacz rozdział