1 Krn 27,24

DAWID KRÓLEM
Ustrój wojskowy
27 24 Joab, syn Serui, rozpoczął obliczać, ale nie dokończył, gdyż za to spadł gniew na Izraela i nie umieszczono tej liczby w spisie w Kronikach Króla Dawida*.


Przypisy

27,24 - Por. 1 Krn 21.

Zobacz rozdział