1 Krn 28,2

DAWID KRÓLEM
Przepisy Dawida dotyczące świątyni
28 2 Powstawszy więc, król Dawid rzekł stojąc: «Posłuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój! Moim pragnieniem było zbudować dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pańskiego jako podnóżek stóp Boga naszego* i poczyniłem przygotowania do budowy.


Przypisy

28,2 - Ps 132[131],7.

Zobacz rozdział