1 Krn 28,3

DAWID KRÓLEM
Przepisy Dawida dotyczące świątyni
28 3 Ale Bóg rzekł do mnie: "Nie zbudujesz domu dla imienia mego, bo jesteś mężem wojny i rozlewałeś krew"*.


Przypisy

28,3 - Por. 1 Krn 22,8.

Zobacz rozdział