1 Krn 29,29

DAWID KRÓLEM
Koniec życia Dawida
29 29 A dzieje króla Dawida, pierwsze i ostatnie, były już spisane w Dziejach Samuela "Widzącego", w Dziejach Natana Proroka i w Dziejach Gada "Widzącego",


Zobacz rozdział