1 Krn 29,7

DAWID KRÓLEM
Ofiary na świątynię
29 7 Dali oni na obsługę domu Bożego: złota pięć tysięcy talentów i dziesięć tysięcy darejków, srebra dziesięć tysięcy talentów, miedzi osiemnaście tysięcy talentów, żelaza sto tysięcy talentów.


Zobacz rozdział