1 Krn 3,19

GENEALOGIE
Po niewoli babilońskiej
3 19 Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit.


Zobacz rozdział