1 Krn 3,5.17.19

GENEALOGIE
Potomkowie Dawida
3 5 * A synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batszeby*, córki Ammiela.
Po niewoli babilońskiej
17 Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel, 19 Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit.


Przypisy

3,5 - Por. 1 Krn 14,3-7; 2 Sm 5,14-16. "Batszeby" - hebr. Ma : "Bat-Szua" - omyłkowo.

Zobacz rozdział