1 Krn 4,1n

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Judy
4 1 Synowie Judy*: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. 2 Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jachata, a Jachat - Achumaja i Lahada. Te są rody Soreatytów.


Przypisy

4,1 - W znaczeniu potomków, por. 1 Krn 2,3-7.

Zobacz rozdział