1 Krn 4,2

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Judy
4 2 Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jachata, a Jachat - Achumaja i Lahada. Te są rody Soreatytów.


Zobacz rozdział