1 Krn 4,42

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Symeona
4 42 Niektórzy z nich, pięciuset mężów z synów Symeona, udali się na górę Seir, a na ich czele byli: Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzzjel, synowie Jisziego.


Zobacz rozdział