1 Krn 6,33

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Lewiego, Gerszoma, Merariego, Kehata, Aarona i jego potomków aż do Achimaasa
6 33 Bracia ich, lewici, byli przeznaczeni do wszelkich usług w przybytku domu Bożego*.


Przypisy

6,33 - Por. Lb 3,6-9; Lb 4,1-33.

Zobacz rozdział