1 Krn 7,15

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Potomkowie Manassesa
7 15 Makir wziął żony dla Chuppima i Szuppima*. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki.


Przypisy

7,15 - Popr. wg 1 Krn 7,12.

Zobacz rozdział