1 Krn 7,6

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Potomkowie Beniamina
7 6 [Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej*.


Przypisy

7,6 - Por. 1 Krn 8,1n; Rdz 46,21; Lb 26,38.

Zobacz rozdział