1 Krn 8,1.5

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Potomkowie Beniamina i ich siedziby
8 1 Beniamin* był ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha*, 5 Gera, Szefufan i Churam.


Przypisy

8,1 - "Beniamin": Rdz 46,21; Lb 26,38-41; por. 1 Krn 7,6; "Achrach" = Achiram (Lb 26,38).

Zobacz rozdział