1 Krn 8,35

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Ród Saula
8 35 Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz.


Zobacz rozdział