1 Krn 8,6

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Potomkowie Beniamina i ich siedziby
8 6 Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkających w Geba i przesiedlili ich do Manachat:


Zobacz rozdział