1 Krn 9,16

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Mieszkańcy Jerozolimy
9 16 Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna, i Berekiasz, syn Asy, syna Elkany, który mieszkał w zagrodach Netofatytów.


Zobacz rozdział