1 Krn 9,19

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Mieszkańcy Jerozolimy
9 19 Szallum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i bracia jego z domu jego ojca, Korachici, zatrudnieni obsługą, byli stróżami progów namiotu, a ich ojcowie strzegli wejścia do obozu Pańskiego.


Zobacz rozdział