1 Krn 9,24

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Mieszkańcy Jerozolimy
9 24 Z czterech stron znajdowali się odźwierni: od wschodu, zachodu, północy i południa.


Zobacz rozdział