1 Mch 1,29

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Zburzenie Jerozolimy
1 29 Po dwóch latach król posłał do miast judzkich przełożonego nad Mizyjczykami*, a on przybył do Jerozolimy w otoczeniu licznego wojska.


Przypisy

1,29 - Popr. wg 2 Mch 5,24-26; LXX i Wlg mają tu: "przełożonego nad podatkami".

Zobacz rozdział