1 Mch 1,33-36

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Akra
1 33 Miasto Dawidowe* otoczyli wysokim i mocnym murem i obronnymi wieżami, tak że stało się ono dla nich warownią. 34 Tam osadzili grzeszny naród*, ludzi wiarołomnych, a ci się tam obwarowali. 35 I nagromadzili sobie broni i żywności, i złożyli tam łupy zdobyte w Jerozolimie, i stali się groźną matnią*. 36 [Zamek] stał się dla świątyni zasadzką i złośliwym przeciwnikiem Izraela - bez przerwy.


Przypisy

1,33 - Wschodnia część Jerozolimy.
1,34 - Syryjczyków, pogan.
1,35 - Dla Żydów.

Zobacz rozdział