1 Mch 1,54

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Dekret Antiocha IV Epifanesa
1 54 W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku* na ołtarzu całopalenia wybudowano "ohydę spustoszenia"*, a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze -


Przypisy

1,54 - "Roku" - w grudniu r. 167 przed Chr; "ohydę spustoszenia" - ołtarz Jowisza Olimpijskiego. Zob. Dn 9,27; Dn 11,31; Dn 12,11; Mt 24,15.

Zobacz rozdział