1 Mch 1,60n

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Dekret Antiocha IV Epifanesa
1 60 Wtedy to na mocy królewskiego dekretu* wymordowano kobiety, które obrzezały swoje dzieci. 61 I powieszono im niemowlęta na szyjach. A także [zabito] domowników i tych, którzy dokonywali na nich obrzezania.


Przypisy

1,60 - Zob. 2 Mch 6,10.

Zobacz rozdział