1 Mch 12,21

JONATAN
Przymierze z Rzymem i Spartą
12 21 W pewnym zapisie, który odnosi się do Spartan i do Żydów, znaleziono, że są oni braćmi i że pochodzą z rodu Abrahama*.


Przypisy

12,21 - Pochodzenia Spartan od Abrahama nie da się udowodnić.

Zobacz rozdział