1 Mch 13,37

SZYMON
Ogłoszenie niezależności Judei
13 37 Otrzymaliśmy złotą koronę* i palmową gałąź, które przysłaliście. Jesteśmy też gotowi zawrzeć z wami całkowity pokój, a także napisać do urzędników, aby nie ściągali z was tego, co już zostało darowane.


Przypisy

13,37 - Zob. przypis do 1 Mch 10,29.

Zobacz rozdział