1 Mch 15,22n

SZYMON
Powrót poselstwa z Rzymu
15 22 * Napisał tak samo do króla Demetriusza i do Attalosa, do Ariataresa, do Arsakesa 23 i do wszystkich krajów: do Sampsamy, do Spartan, do Delos, do Mindos, do Sykionu, do Karii, do Samos, do Pamfilii, do Licji, do Halikarnasu, do Rodos, do Faselis, do Kos, do Side, do Arados, do Gortyny, do Knidos, do Cypru i do Cyreny.


Przypisy

15,22 - Demetriusz II Nikator (Rzymianie nie wiedzieli o jego uwięzieniu). Attalos II Filadelfos, król Pergamu, Ariarates V Filopator, król Kapadocji, natomiast Arsakes (por. 1 Mch 14,2) to Mitrydates I, król Partów.

Zobacz rozdział