1 Mch 2,42

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Działalność Matatiasza
2 42 Wtedy przyłączyło się do nich zgromadzenie asydejczyków*. Izraelici mocni i odważni, z których każdy dobrowolnie stanął w obronie Prawa.


Przypisy

2,42 - Pobożni zorganizowani Żydzi, którzy występowali przeciwko wpływom pogańskim. Później podzielili się na faryzeuszów i esseńczyków. Tych ostatnich obecnie lepiej znany dzięki znaleziskom w Qumran.

Zobacz rozdział