1 Mch 2,59

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Śmierć Matatiasza
2 59 Chananiasz, Azariasz i Miszael przez wiarę zostali wyratowani z płomienia*.


Przypisy

2,59 - Por. Dn 3.

Zobacz rozdział