1 P 2,25

Upomnienia dotyczące stosunków z bliźnimi
2 25 Błądziliście bowiem jak owce*, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.


Przypisy

2,25 - Iz 53,6.

Zobacz rozdział