1 P 2,7n

Upomnienia dotyczące osobistej świętości
2 7 Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła* - 8 i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu*, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.


Przypisy

2,7 - Ps 118[117],22; Iz 8,14.
2,8 - Ci, którzy nie wierzą.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział