1 P 2,8

Upomnienia dotyczące osobistej świętości
2 8 i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu*, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.


Przypisy

2,8 - Ci, którzy nie wierzą.

Zobacz rozdział